บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
ให้เช่าแท้งค์เก็บสารเคมี/คลังสินค้าเคมี/ขนส่งเคมี
888 หมู่ 6 ซอยองค์การสะพานปลา(บางปู19) ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
02-7035051-2
02-7035053
ตำแหน่งงานของ บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการโรงงาน 11 กรกฎาคม 2563
     2. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ 11 กรกฎาคม 2563
     3. ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง 11 กรกฎาคม 2563
     4. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 11 กรกฎาคม 2563
     5. พนักงานฝ่ายผลิต 11 กรกฎาคม 2563
     6. หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ 11 กรกฎาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) 11 กรกฎาคม 2563
     8. ผู้จัดการฝ่ายขายเคมีอุตสาหกรรม 11 กรกฎาคม 2563