บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด
อุตสหกรรม ผลิตรางปลั๊กไฟ
เลขที่ 95,95/1,95/4,5,6 หมู่ที่ 1 ซอยบางเตย4 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม73210
02-889-5035-9
02-889-5042-3
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขายประจำห้าง (PC) 11 กรกฎาคม 2563
     2. ธุรการประสานงานขาย 11 กรกฎาคม 2563
     3. ช่างเทคนิค 11 กรกฎาคม 2563
     4. วิศวกรการผลิต 11 กรกฎาคม 2563
     5. จนท.คลังสินค้าสำเร็จรูป 11 กรกฎาคม 2563
     6. คนพิการ (ด้านการพูด) 11 กรกฎาคม 2563
     7. ช่างซ่อมบำรุง 11 กรกฎาคม 2563