บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีเยี่ยมประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย(E-Learning) ผลิตคอนเทนต์ ระบบLMS สำหรับเด็กปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา จัดอบรมบุคลากรสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ

เลขที่ 1518/7 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
02-5877972, 094-3277020,083-0726385
1
ตำแหน่งงานของ บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 56 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดพิษณุโลก หลายอัตรา**ด่วนมาก** 19 มกราคม 2564
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดชลบุรี หลายอัตรา**ด่วนมาก** 19 มกราคม 2564
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสุโขทัย หลายอัตรา**ด่วนมาก** 19 มกราคม 2564
     4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั่วประเทศ หลายอัตรา**ด่วน** 19 มกราคม 2564
     5. เจ้าหน้าที่ขายประจำจังหวัดภูเก็ต-พังงา***ด่วนมาก*** 19 มกราคม 2564
     6. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดบุรีรัมย์ ***ด่วน*** 19 มกราคม 2564
     7. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด ชัยภูมิ หลายอัตรา **ด่วนมาก** 19 มกราคม 2564
     8. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด หนองบัวลำภู 19 มกราคม 2564
     9. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด สระแก้ว 19 มกราคม 2564
     10. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดพะเยา **ด่วน** 19 มกราคม 2564
     11. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดเลย 19 มกราคม 2564
     12. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดสุราษฏร์ธานี **ด่วนมาก** 19 มกราคม 2564
     13. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี**ด่วนมาก** 19 มกราคม 2564
     14. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 19 มกราคม 2564
     15. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 19 มกราคม 2564
     16. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย 19 มกราคม 2564
     17. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 19 มกราคม 2564
     18. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุดรธานี**ด่วนมาก** 19 มกราคม 2564
     19. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเชียงใหม่**ด่วนมาก** 19 มกราคม 2564
     20. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดระยอง**ด่วนมาก** 19 มกราคม 2564
     21. เจ้าหน้าที่การตลาด**ด่วนมาก** 19 มกราคม 2564
     22. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุบลราชธานี**ด่วนมาก** 19 มกราคม 2564
     23. เจ้าหน้าที่กราฟิก ***ด่วนมาก*** 19 มกราคม 2564
     24. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดยโสธร**ด่วนมาก** 19 มกราคม 2564
     25. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดชุมพร**ด่วนมาก** 19 มกราคม 2564