บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีเยี่ยมประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย(E-Learning) ผลิตคอนเทนต์ ระบบLMS สำหรับเด็กปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา จัดอบรมบุคลากรสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ

เลขที่ 1518/7 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
02-5877972, 094-3277020,083-0726385
1
ตำแหน่งงานของ บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 53 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     26. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดสุราษฏร์ธานี **ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     27. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     28. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 13 มิถุนายน 2564
     29. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 13 มิถุนายน 2564
     30. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย 13 มิถุนายน 2564
     31. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 13 มิถุนายน 2564
     32. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุดรธานี**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     33. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเชียงใหม่**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     34. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดระยอง**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     35. เจ้าหน้าที่การตลาด**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     36. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุบลราชธานี**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     37. เจ้าหน้าที่กราฟิก ***ด่วนมาก*** 13 มิถุนายน 2564
     38. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดยโสธร**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     39. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดชุมพร**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     40. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     41. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสกลนคร**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     42. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอำนาจเจริญ**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     43. เจ้าหน้าที่ขายประจำจังหวัดมหาสารคาม **ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     44. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดนครนายก**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     45. เจ้าหน้าที่ขายประจำจังหวัดกระบี่**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     46. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดลพบุรี-สระบุรี**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     47. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดกาญจนบุรี 13 มิถุนายน 2564
     48. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสุพรรณบุรี-ชัยนาท **ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     49. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเพชรบูรณ์**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     50. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด ปราจีนบุรี 13 มิถุนายน 2564