บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีเยี่ยมประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย(E-Learning) ผลิตคอนเทนต์ ระบบLMS สำหรับเด็กปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา จัดอบรมบุคลากรสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ

เลขที่ 1518/7 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
02-5877972, 094-3277020,083-0726385
1
ตำแหน่งงานของ บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 53 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     26. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอำนาจเจริญ**ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563
     27. เจ้าหน้าที่ขายประจำจังหวัดมหาสารคาม **ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563
     28. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดนครนายก**ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563
     29. เจ้าหน้าที่ขายประจำจังหวัดกระบี่**ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563
     30. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดลพบุรี-สระบุรี**ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563
     31. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดกาญจนบุรี 14 สิงหาคม 2563
     32. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสุพรรณบุรี-ชัยนาท **ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563
     33. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเพชรบูรณ์**ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563
     34. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด ปราจีนบุรี 14 สิงหาคม 2563
     35. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย กรุงเทพมหานคร **ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563
     36. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสมุทรปราการ**ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563
     37. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดหนองคาย**ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563
     38. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดจันทบุรี**ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563
     39. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดฉะเชิงเทรา**ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563
     40. เจ้าหน้าที่ขายประจำจังหวัดพิษณุโลก **ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563
     41. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดกระบี่-ตรัง**ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563
     42. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดบึงกาฬ**ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563
     43. เจ้าหน้าที่ขายจังหวัดเลย**ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563
     44. เจ้าหน้าที่การตลาด 14 สิงหาคม 2563
     45. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดพะเยา**ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563
     46. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดพิจิตร**ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563
     47. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดปทุมธานี**ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563
     48. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด เลย **ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563
     49. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดพัทลุง**ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563
     50. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสงขลา**ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563