บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีเยี่ยมประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย(E-Learning) ผลิตคอนเทนต์ ระบบLMS สำหรับเด็กปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา จัดอบรมบุคลากรสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ

เลขที่ 1518/7 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
02-5877972, 094-3277020,083-0726385
1
ตำแหน่งงานของ บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 53 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     51. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย กรุงเทพมหานคร **ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     52. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสมุทรปราการ**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     53. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดหนองคาย**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     54. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดจันทบุรี**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     55. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดฉะเชิงเทรา**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     56. เจ้าหน้าที่ขายประจำจังหวัดพิษณุโลก **ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     57. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดกระบี่-ตรัง**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     58. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดบึงกาฬ**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     59. เจ้าหน้าที่ขายจังหวัดเลย**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     60. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดพะเยา**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     61. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดพิจิตร**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     62. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด เลย **ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     63. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดพัทลุง**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     64. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสงขลา**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     65. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเชียงราย**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564
     66. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดระนอง**ด่วนมาก** 13 มิถุนายน 2564