บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
ให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภค / บริโภคด้วยรถบรรทุก ทั่วประเทศ
356 หมู่ 10 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
044-938928-9, 081-8793223
044-938926-7
ตำแหน่งงานของ บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ด่วนมาก) 05 กรกฎาคม 2563
     2. พนักงานขายสินค้าบนรถ Food Truck (รถเสบียง) 05 กรกฎาคม 2563
     3. เจ้าหน้าที่การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (ด่วนมาก) 05 กรกฎาคม 2563
     4. เจ้าหน้าที่ธุรการ 05 กรกฎาคม 2563
     5. พนักงานขับรถขายสินค้า Food Truck (รถเสบียง) 05 กรกฎาคม 2563