บริษัท เจ.ซี.พี. อะโกรเทค กรุ๊พ จำกัด
นำเข้าและจัดจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดแมลง
6/39 หมู่บ้านปรัชญาโฮมทาวน์ ซอยลาดพร้าว 71
ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
02-907-9258
02-9079258-13
1
ตำแหน่งงานของ บริษัท เจ.ซี.พี. อะโกรเทค กรุ๊พ จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 27 กันยายน 2563
     2. ธุรการ 27 กันยายน 2563