บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด
- ผัก ผลไม้สดเมืองหนาว และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
เลขที่ 60/12 หมู่ที่4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
087-207-7728
02-070-3877
ตำแหน่งงานของ บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. GMP Officer 05 กรกฎาคม 2563
     2. พนักงานขับรถ 05 กรกฎาคม 2563
     3. พนักงานคีย์ข้อมูล 05 กรกฎาคม 2563
     4. พนักงานส่งสินค้า 05 กรกฎาคม 2563
     5. เสมียน 05 กรกฎาคม 2563
     6. ธุรการฝ่ายขาย 05 กรกฎาคม 2563
     7. หัวหน้าฝ่ายผลิต 05 กรกฎาคม 2563