บริษัท 54 คอร์ปอเรชั่นจำกัด
เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ประเภทสินค้าจัดอยู่ในกลุ่มของเครื่องชาและกาแฟ เป็นสินค้าในรูปแบบการขนส่ง ทั้งยังนำเข้าและส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใกล้เคียงด้วย ซึ่งมีประสบการณ์การผลิตและจัดจำหน่ายมามากกว่า10ปีและคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมาจัดจำหน่ายตามราคาที่เหมาะสม ในรูปแบบที่วางขายอยู่ทั่วประเทศด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรมต่อผู้บริโภค
บริษัท 54 คอร์ปอเรชั่นจำกัด
อาคารB ซอยรามคำแหง54 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
064-9465785
-