บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่ประกอบธุรกิจประเภทขายตรงหลายชั้น (Multi-level Marketing) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ l เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ l ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร l ของใช้ในชีวิตประจำวัน l ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว l ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
59,61,63 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
0864886723
ตำแหน่งงานของ บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าคลังสินค้า 05 กรกฎาคม 2563
     2. จนท.คลังสินค้าออนไลน์ สาขาสงขลา/หาดใหญ่ 05 กรกฎาคม 2563
     3. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า สาขาสุรินทร์ 05 กรกฎาคม 2563
     4. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สาขาอุทัย) 05 กรกฎาคม 2563
     5. จนท.กราฟฟิก 05 กรกฎาคม 2563
     6. เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสาขากรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 05 กรกฎาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่การเงิน (สาขาสุวรรณภูมิ) 05 กรกฎาคม 2563
     8. เจ้าหน้าที่บัญชี 05 กรกฎาคม 2563