SUPER UP INTER
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจ นำเข้า ส่งออก และจำหน่ายสินค้า บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมความงามและเครื่องสำอาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน และต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงเปิดรับสมัครผู้สนใจในตำแหน่งต่าง ๆ มากมาย
64 ซอยลาดพร้าว 81 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
0840694258
ตำแหน่งงานของ SUPER UP INTER 14 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ประสานงาน แอดมินเพจ 05 กรกฎาคม 2563
     2. เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ 05 กรกฎาคม 2563
     3. โอเปอร์เรเตอร์ 05 กรกฎาคม 2563
     4. เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ 05 กรกฎาคม 2563
     5. พนักงานขาย/แอดมิน 05 กรกฎาคม 2563
     6. ต้อนรับเเละบริการลูกค้า 05 กรกฎาคม 2563
     7. ประสานงาน แอดมินเพจ 05 กรกฎาคม 2563
     8. โอเปอร์เรเตอร์ 05 กรกฎาคม 2563
     9. ประสานงาน แอดมินเพจ 05 กรกฎาคม 2563
     10. โอเปอร์เรเตอร์ (แอดมินเพจ) 05 กรกฎาคม 2563
     11. ประสานงาน แอดมินเพจ 05 กรกฎาคม 2563
     12. โอเปอร์เรเตอร์ (แอดมินเพจ) 05 กรกฎาคม 2563
     13. โอเปอร์เรเตอร์ (แอดมินเพจ) 05 กรกฎาคม 2563
     14. ประสานงาน แอดมินเพจ 05 กรกฎาคม 2563