M. B. U. Innovation Thailand Co.,Ltd
ลักษณะประเภทของธุรกิจ
M. B. U. Innovation Thailand Co.,Ltdเป็นกลุ่มธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าในรูปแบบใหม่และนำเข้าส่งออกสินค้าทั้งในประเทศและนอกประเทศบริษัทมีศูนย์วิจัยสินค้าและพัฒนาสินค้าและระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้รองรับกับคนสมัยใหม่ได้ทันทีและแผนการเดินงานใช่ระบบการตลาดออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าและฐานผู้บริโภค
ที่ตั้ง อาคารบี สำนักงาน
ซอย83-85ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ กรุงเทพมหานคร 10310
0929913609
ตำแหน่งงานของ M. B. U. Innovation Thailand Co.,Ltd 0 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้