บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
119 หมู่ 7 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
034-388391-3
ตำแหน่งงานของ บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างซ่อมบำรุง (เครื่องกล) 13 กรกฎาคม 2563
     2. ช่างปรับฉีด (เครื่องฉีดพลาสติก) 13 กรกฎาคม 2563
     3. เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า 13 กรกฎาคม 2563
     4. ช่างไฟฟ้ากำลัง 13 กรกฎาคม 2563
     5. เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร 13 กรกฎาคม 2563