บริษัทรักษาความปลอดภัยซิกมาพลัส จำกัด
รักษาความปลอดภัย
รปภ.
5 ยามาแมนชั่น ลาดพร้าว 110 แยก 3 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
081-843-8455
1
ตำแหน่งงานของ บริษัทรักษาความปลอดภัยซิกมาพลัส จำกัด 20 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. รับสมัคร รปภ.ประจำรามอินทรา ด่วนนน โทร.081-8438455,092-4429999 08 สิงหาคม 2563
     2. รับสมัคร รปภ. ประจำ รามอินทรา ( สนใจโทร. 081-843-8455 , 092-4429999 ) 08 สิงหาคม 2563
     3. รับสมัคร รปภ.ประจำรามอินทรา โทร.081-8438455,092-4429999 08 สิงหาคม 2563
     4. รับสมัคร รปภ. ประจำแยกแคราย โทร.081-8438455 ด่วนมาก! 08 สิงหาคม 2563
     5. รับสมัคร รปภ. ประจำรัชดา โทร.081-8438455 ด่วนมาก! 08 สิงหาคม 2563
     6. รับสมัคร หัวหน้าชุด. ประจำรัตนาธิเบศร์ โทร.081-8438455 ด่วนมาก! 08 สิงหาคม 2563
     7. รับสมัคร หัวหน้าชุด ประจำรัตนาธิเบศร์ โทร.081-8438455 ด่วนมาก! 08 สิงหาคม 2563
     8. รับสมัคร รปภ. ประจำเลียบทางด่วน พร้อมเริ่มงาน โทร.081-8438455 08 สิงหาคม 2563
     9. รับสมัคร รปภ. ประจำบียูเพลส โทร.081-8438455 ด่วนมาก! 08 สิงหาคม 2563
     10. รับสมัคร ธุรการลาดพร้าว110 โทร.081-8438455 08 สิงหาคม 2563
     11. รับสมัคร รปภ.ประจำพระประแดง โทร.081-8438455,092-4429999 08 สิงหาคม 2563
     12. รับสมัคร รปภ. ประจำรัตนาธิเบศร์ โทร.081-8438455 ด่วนมาก! 08 สิงหาคม 2563
     13. รับสมัคร รปภ. ประจำสุขสวัสดิ์ โทร.081-8438455 ด่วนมาก! 08 สิงหาคม 2563
     14. รับสมัคร รปภ. ประจำพระประแดง พร้อมเริ่มงาน โทร.081-8438455 08 สิงหาคม 2563
     15. รับสมัคร รปภ.ประจำเลียบทางด่วน โทร.081-8438455,092-4429999 08 สิงหาคม 2563
     16. รับสมัคร รปภ. ประจำกิ่งแก้ว โทร.081-8438455 ด่วนมาก! 08 สิงหาคม 2563
     17. รับสมัคร รปภ.ประจำสุขาภิบาล โทร.081-8438455,092-4429999 08 สิงหาคม 2563
     18. รับสมัคร รปภ.ประจำวัดศรีวารีน้อย โทร.081-8438455,092-4429999 08 สิงหาคม 2563
     19. รับสมัคร รปภ. บางนา กม.14 (โทร. 081-843-8455 ) 08 สิงหาคม 2563
     20. รับสมัคร รปภ. ย้ายที่อยู่ได้ พร้อมเริ่มงาน ( โทร. 081-843-8455 ) 08 สิงหาคม 2563
     21. รับสมัคร รปภ. ประจำเพิ่มสิน พร้อมเริ่มงาน โทร.081-8438455 08 สิงหาคม 2563
     22. รับสมัคร รปภ.ประจำวัชรพล โทร.081-8438455,092-4429999 08 สิงหาคม 2563
     23. รับสมัคร รปภ.ประจำบึยูเพลส โทร.081-8438455,092-4429999 08 สิงหาคม 2563
     24. รับสมัคร หัวหน้าชุด ประจำแยกสุวรรณภูมิ พร้อมเริ่มงาน โทร.081-8438455 08 สิงหาคม 2563
     25. รับสมัคร รปภ. ประจำแยกสุวรรณภูมิ พร้อมเริ่มงาน โทร.081-8438455 08 สิงหาคม 2563