Asset World Ocean
ธุรกิจบริการเปิดรับโฆษณา ระบบการตลาดออนไลน์ยุคใหม่ โดยมีระบบที่ทันสมัยสามารถใช้ได้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ยุคใหม่สมัยใหม่ โดยมีการประชาสัมพันธ์ โดยการใช้รูปแบบโฆษณา เพื่อเพิ่มยอดขาย และประสิทธิภาพในการขายให้ดียิ่งขึ้นโดยมีการการทางการตลาดโดยเฉพาะการยิงโฆษณา การเจาะกลุ่มเป้าหมายทำให้การตลาดในยุคสมัยนี้ ตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ ดูระบบบริษัท มีความต้องการ ที่จะสร้างระบบ ออนไลน์ และ ระบบ รวมถึง Application ที่ตอบโจทย์ ให้กับพ่อค้าแม่ค้า ได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่ทางบริษัท
ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
0988259815
ตำแหน่งงานของ Asset World Ocean 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ฝ่ายขายประจำสาขา ด่วน!! 11 กรกฎาคม 2563
     2. พนักงานต้อนรับ/งานบริการทั่วไป 11 กรกฎาคม 2563
     3. แอดมินเพจ 11 กรกฎาคม 2563
     4. เจ้าหน้าที่ประสานงาน 11 กรกฎาคม 2563
     5. พนักงาน Part-Time ประจำสาขาลาดพร้าว 11 กรกฎาคม 2563