Gold Planet Corporation
ธุรกิจ จัดจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ดูแลสุขภาพและความสวยความงานเหมาะสำหรับ ทุกเพศทุกวัย
รวมถึงการจัดทำสื่อโฆษณา โปรดักชั่น ทั้ง ในและนอกสถานที่รวมถึง -ทางบริษัท มีการจัดทำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศทั้งเซอฟแวร์และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ในส่วนสตูดิโอและบริษัทภายนอกลักษณะที่เล็ก เพื่อให้ลูกค้าได้จัดทำคลิปวิดีโอต่างๆ ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและมีการดำเนินงานที่สะดวกและรวดเร็ว โดยบริษัทได้รับความน่าเชื่อถือในตัวของระบบการทำงานและระบบของสินค้าอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งทวีปเอเชีย และภายในประเทศฯ ที่ได้รับการยอมรับจากต่างชาติ
อาคาร B-Tower ซอยลาดพร้าว 81 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
096-824-7654
ตำแหน่งงานของ Gold Planet Corporation 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ฝ่ายธุรการ / ประสานงาน online 05 กรกฎาคม 2563
     2. ฝ่ายขายออนไลน์ 05 กรกฎาคม 2563
     3. online แอดมินเพจ 05 กรกฎาคม 2563
     4. ฝ่ายต้อนรับ 05 กรกฎาคม 2563
     5. โอเปอร์เรเตอร์ 05 กรกฎาคม 2563
     6. ฝ่ายขาย, พนักงานขาย 05 กรกฎาคม 2563