ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่นนคร เวิลด์เทค (ประเทศไทย)
ขายเครื่องมือเเพทย์
279 หมู่ 3 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
090-3314854
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่นนคร เวิลด์เทค (ประเทศไทย) 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย (ขายเครื่องมือแพทย์) 05 กรกฎาคม 2563