บริษัท ซี.เอ.เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ซี.เอ เทรดดิ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น และจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษ อะไหล่และตลับหมึกพิมพ์
เลขที่ 43 ซอยลาซาล 54 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
02-748-7435-6 ต่อ 404
02-745-8305
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซี.เอ.เทรดดิ้ง จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Sales Representative 05 กรกฎาคม 2563
     2. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร 05 กรกฎาคม 2563
     3. แม่บ้าน 05 กรกฎาคม 2563
     4. ช่างทั่วไป 05 กรกฎาคม 2563