บริษัท เซอร์รัส มารีน เซอร์วิส จำกัด
ผลิตแอร์, จำหน่ายสินค้าและบริการประเภท อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์ความเย็นทุกชนิด
20/56 หมู่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
090-0905629, 076-601184
ตำแหน่งงานของ บริษัท เซอร์รัส มารีน เซอร์วิส จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าช่าง 05 กรกฎาคม 2563
     2. วิศวกรไฟฟ้า 05 กรกฎาคม 2563
     3. ช่างแอร์ 05 กรกฎาคม 2563
     4. ช่างไฟฟ้า 05 กรกฎาคม 2563
     5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 05 กรกฎาคม 2563
     6. ช่างเชื่อม 05 กรกฎาคม 2563
     7. ช่างเครื่อง/ช่างยนต์ 05 กรกฎาคม 2563
     8. ช่างทั่วไป 05 กรกฎาคม 2563
     9. พนักงานธุรการช่าง 05 กรกฎาคม 2563
     10. ฝ่ายขายและการตลาด 05 กรกฎาคม 2563
     11. พนักงานบัญชี 05 กรกฎาคม 2563
     12. ฝ่ายสโตร์ 05 กรกฎาคม 2563
     13. ผู้จัดการ 05 กรกฎาคม 2563