Asset World Ocean
ธุรกิจบริการเปิดรับโฆษณา ระบบการตลาดออนไลน์ยุคใหม่ โดยมีระบบที่ทันสมัยสามารถใช้ได้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ยุคใหม่สมัยใหม่ โดยมีการประชาสัมพันธ์ โดยการใช้รูปแบบโฆษณา เพื่อเพิ่มยอดขาย และประสิทธิภาพในการขายให้ดียิ่งขึ้นโดยมีการการทางการตลาดโดยเฉพาะการยิงโฆษณา การเจาะกลุ่มเป้าหมายทำให้การตลาดในยุคสมัยนี้ ตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ ดูระบบบริษัท มีความต้องการ ที่จะสร้างระบบ ออนไลน์ และ ระบบ รวมถึง Application ที่ตอบโจทย์ ให้กับพ่อค้าแม่ค้า ได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่ทางบริษัท
อาคารเอ ฝั่งสำนักงาน ติดบิ๊กซีลาดพร้าว ซอย 81 ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
0620359965