บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ศูนย์สุขภาพสายตาเคลื่อนที่
1811,1813 ซอย จรัญสนิทวงศ์75 แยก 27 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
064-164-6445,02-433-4755-6
02-880-2866
ตำแหน่งงานของ บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างวัดสายตา(ประจำร้าน) 30 ตุลาคม 2563
     2. พนักงานขาย (ต่างด้าว) 30 ตุลาคม 2563
     3. เจ้าหน้าที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพ 30 ตุลาคม 2563
     4. ธุรการการตลาด / บัญชี 30 ตุลาคม 2563
     5. พนักงานขาย 30 ตุลาคม 2563
     6. ช่างวัดสายตา/ขายแว่นตา 30 ตุลาคม 2563
     7. พนักงานขับรถตู้ 30 ตุลาคม 2563