บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ศูนย์สุขภาพสายตาเคลื่อนที่
1811,1813 ซอย จรัญสนิทวงศ์75 แยก 27 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
094-384-2500,083-840-2395,02-880-2648
02-880-2866
ตำแหน่งงานของ บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย (รับด่วน หลายอัตรา) 26 มกราคม 2564
     2. เจ้าหน้าที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพ 26 มกราคม 2564
     3. พนักงานขับรถตู้ 26 มกราคม 2564
     4. ช่างวัดสายตา(ประจำร้าน) 26 มกราคม 2564
     5. พนักงานขาย (ต่างด้าว) 26 มกราคม 2564
     6. ธุรการการตลาด / บัญชี 26 มกราคม 2564
     7. ช่างวัดสายตา/ขายแว่นตา 26 มกราคม 2564