บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ผู้ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ ผลิตเส้นด้ายแบบม้วน ผ้าโพลีเอสเทอร์
เลขที่ 123 หมู่ที่ 10 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
034-276100,065-716-0564
034-276651-3
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล เท็กซ์ไทล์ จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานฝ่ายผลิต ด่วน... 21 ตุลาคม 2563
     2. คนสวน รับด่วน 21 ตุลาคม 2563
     3. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 21 ตุลาคม 2563
     4. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QA) 21 ตุลาคม 2563
     5. ช่างไฟฟ้า (Technician) 21 ตุลาคม 2563