บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด
บริการด้านการเงินทุกประเภทให้ลูกค้าซึ่งประกอบด้วยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ได้เข้าถึงซึ่งบริการทางการเงินที่สะดวก รวดเร็ว และคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า
141/43 อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0814439448
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Telesales / Direct sales พนักงานขาย 24 กันยายน 2563
     2. support sales 24 กันยายน 2563