VND Medical Center
ตรวจสุขภาพประจำปี
เลขที่ 7/14 หมู่ที่ 5 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
064-995-5519
-
ตำแหน่งงานของ VND Medical Center 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถ 16 สิงหาคม 2563
     2. บัญชี 16 สิงหาคม 2563
     3. เลขานุการ ธุรการ 16 สิงหาคม 2563
     4. ธุรการ เลขานุการ 16 สิงหาคม 2563
     5. การตลาด 16 สิงหาคม 2563