บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการประกันวินาศภัยแบบครบวงจร พร้อมสร้างสรรค์บริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจด้วยดีมาตลอด
และยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ พร้อมที่จะขยาย กิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมสนับสนุนให้คนไทยและสังคมไทยมีความสุขและยั่งยืน
ขอเชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ KPI ด้วยการแสดงศักยภาพในตัวคุณอย่างสร้างสรรค์ และก้าวไปข้างหน้าด้วยความภาคภูมิใจ เพราะนี่คือโอกาสที่ดีที่จะให้คุณได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่ก้าวหน้าและมั่นคง
1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
02-6241111 ต่อ 6512,6513,6515/ 065-9354113
02-6241234
ตำแหน่งงานของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Trainer (Telesales) ด่วน!!! 31 ตุลาคม 2563
     2. เจ้าหน้าที่ขายประกันทางโทรศัพท์ *Walk in สัมภาษณ์ได้ทุกวันและพร้อมเริ่มงานได้ทันที* 31 ตุลาคม 2563
     3. AVP - Telemarketing Department 31 ตุลาคม 2563
     4. เจ้าหน้าที่การตลาด ( Marketing ) 31 ตุลาคม 2563
     5. Project Manager (Insurance System) ด่วน!!! 31 ตุลาคม 2563
     6. เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 31 ตุลาคม 2563
     7. ผู้อำนวยการการส่วนบัญชีทั่วไป (VP Accounting) ด่วน!!! 31 ตุลาคม 2563
     8. เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) 31 ตุลาคม 2563
     9. Budget reporting 31 ตุลาคม 2563
     10. ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager) 31 ตุลาคม 2563
     11. เจ้าหน้าที่การเงิน (ติดตามหนี้และตัดชำระเบี้ยประกัน) 31 ตุลาคม 2563
     12. เจ้าหน้าที่การเงินส่วนบริหารเงิน/Cash Management Officer 31 ตุลาคม 2563
     13. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดธนาคาร 31 ตุลาคม 2563
     14. เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร,วิเคราะห์บัญชี/การเงิน 31 ตุลาคม 2563
     15. หัวหน้างานขายทางโทรศัพท์ (Supervisor Telesales) ด่วน!!! 31 ตุลาคม 2563