บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการประกันวินาศภัยแบบครบวงจร พร้อมสร้างสรรค์บริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจด้วยดีมาตลอด
และยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ พร้อมที่จะขยาย กิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมสนับสนุนให้คนไทยและสังคมไทยมีความสุขและยั่งยืน
ขอเชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ KPI ด้วยการแสดงศักยภาพในตัวคุณอย่างสร้างสรรค์ และก้าวไปข้างหน้าด้วยความภาคภูมิใจ เพราะนี่คือโอกาสที่ดีที่จะให้คุณได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่ก้าวหน้าและมั่นคง
1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
02-6241111 ต่อ 6512,6513,6515/ 065-9354113
02-6241234
ตำแหน่งงานของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้อำนวยการการส่วนบัญชีทั่วไป (VP Accounting) ด่วน!!! 16 สิงหาคม 2563
     2. เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) 16 สิงหาคม 2563
     3. Budget reporting 16 สิงหาคม 2563
     4. ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager) 16 สิงหาคม 2563
     5. เจ้าหน้าที่การเงิน (ติดตามหนี้และตัดชำระเบี้ยประกัน) 16 สิงหาคม 2563
     6. เจ้าหน้าที่การเงินส่วนบริหารเงิน/Cash Management Officer 16 สิงหาคม 2563
     7. AVP - Telemarketing Department 16 สิงหาคม 2563
     8. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดธนาคาร 16 สิงหาคม 2563
     9. Trainer (Telesales) ด่วน!!! 16 สิงหาคม 2563
     10. เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร,วิเคราะห์บัญชี/การเงิน 16 สิงหาคม 2563
     11. หัวหน้างานขายทางโทรศัพท์ (Supervisor Telesales) ด่วน!!! 16 สิงหาคม 2563