บริษัทอภิญญา กรุ๊ป จำกัด
ประกอบกิจการจำหน่ายไก่เนื้อ, ไก่สด, ไข่ไก่ในประเทศ
เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
038-026438
038-026439
ตำแหน่งงานของ บริษัทอภิญญา กรุ๊ป จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. สัตวบาลไก่เนื้อ/ไก่ไข่ 17 มกราคม 2564
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายไก่เนื้อ/ไก่สด/ไก่ไข่ 17 มกราคม 2564