บริษัท ออลเจเนเรชั่น จำกัด
ออลเลิฟคือบริษัทผู้คิดค้นนวัตกรรมข้าวเพื่อสุขภาพ ปัจจุบันได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการรองรับอนาคต บริษัทฯ จึงเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความพร้อมทางด้านความรู้ความสามารถหลายอัตรา
70/33 หมู่ 4 หมู่บ้านพฤกษา 47/2 ซอย 2/2 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
02-7802301-2, 063-4215256
-