กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
ศูนย์จำหน่ายและบริการ รถอีซูซุ
19 หมู่ 4 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
08-1280-1962, 055-244674 ต่อ 226
055-612-362
ตำแหน่งงานของ กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ Call Center 16 มกราคม 2564
     2. เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาพิษณุโลก) ด่วน 16 มกราคม 2564
     3. เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล สาขาพิษณุโลก 16 มกราคม 2564
     4. ที่ปรึกษาการขายออนไลน์ (สาขาพิษณุโลก) 16 มกราคม 2564
     5. ช่างติดฟิลม์และประดับยนต์ (สาขาสี่แยกอินโดจีน) 16 มกราคม 2564
     6. เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาตาก) 16 มกราคม 2564
     7. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาแม่สอด) 16 มกราคม 2564
     8. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสุโขทัย) 16 มกราคม 2564
     9. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอุตรดิตถ์) 16 มกราคม 2564
     10. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาตาก) 16 มกราคม 2564
     11. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอินโดจีน) 16 มกราคม 2564
     12. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสวรรคโลก) 16 มกราคม 2564