กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
ศูนย์จำหน่ายและบริการ รถอีซูซุ
19 หมู่ 4 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
08-1280-1962, 055-244674 ต่อ 226
055-612-362
ตำแหน่งงานของ กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การเงิน (ตาก,แม่สอด) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     2. ช่างยนต์ (รถขนาดกลางและขนาดใหญ่) สาขาตากและแม่สอด 07 กุมภาพันธ์ 2566
     3. เจ้าหน้าที่ธุรการ ( สาขาอินโดจีน ) ด่วน 07 กุมภาพันธ์ 2566
     4. ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายขายรถเล็ก ( พิษณุโลก ,สุโขทัย,ตาก,อุตรดิตถ์ ) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     5. ช่างยนต์ (รถขนาดกลางและขนาดใหญ่) สาขาในเมืองและสาขาสี่แยกอินโดจีน 07 กุมภาพันธ์ 2566
     6. เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาตาก) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     7. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสุโขทัย) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     8. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอินโดจีน) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     9. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสวรรคโลก) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     10. เจ้าหน้าที่การตลาดสุโขทัย (สวรรคโลก) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     11. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาตาก) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     12. เทเลเซลล์ (ที่ปรึกษาการขายประกัน) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     13. เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน (มีประสบการณ์) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     14. ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ (สุโขทัย ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     15. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาแม่สอด) 07 กุมภาพันธ์ 2566