กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
ศูนย์จำหน่ายและบริการ รถอีซูซุ
19 หมู่ 4 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
08-1280-1962, 055-244674 ต่อ 226
055-612-362
ตำแหน่งงานของ กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ (สาขาสวรรคโลก) 16 สิงหาคม 2563
     2. ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ (สาขาตาก) 16 สิงหาคม 2563
     3. ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ (สาขาอุตรดิตถ์) 16 สิงหาคม 2563
     4. ผู้จัดการฝ่ายขายรถใหญ่ 16 สิงหาคม 2563
     5. ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ (สาขาพิษณุโลก) 16 สิงหาคม 2563
     6. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาแม่สอด) 16 สิงหาคม 2563
     7. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสุโขทัย) 16 สิงหาคม 2563
     8. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอุตรดิตถ์) 16 สิงหาคม 2563
     9. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาตาก) 16 สิงหาคม 2563
     10. เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาตาก) 16 สิงหาคม 2563
     11. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอินโดจีน) 16 สิงหาคม 2563
     12. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสวรรคโลก) 16 สิงหาคม 2563
     13. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาพิษณุโลก) 16 สิงหาคม 2563