บริษัท อินเกรเดียนท์ เฟลเวอร์ จำกัด
บริษัทนำเข้า สารเติมแต่งอาหารต่างๆ จำหน่ายแก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหาร และอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย และส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน โดยบริษัทมีแผนขยายงานในกลุ่มอาหารอื่นเพิ่มเติม จึงต้องการรับบุคลากรมาร่วมงาน
450/32 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
02-1169247
ตำแหน่งงานของ บริษัท อินเกรเดียนท์ เฟลเวอร์ จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ขายวัตถุดิบให้โรงงานอาหาร) 24 กันยายน 2563