บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
ผลิตและจำหน่าย ปุ๋ยเคมี
39/3 หมู่ 3 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
035-902733
ตำแหน่งงานของ บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Safety Professional level (Ass't Manager or Manager Level) 27 กันยายน 2563
     2. Retail Sales-เจ้าหน้าที่ขาย พื้นที่ บุรีรัมย์&สุรินทร์ 27 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่ Market Information 27 กันยายน 2563
     4. พนักงานควบคุมระบบสาธารณูปโภค 27 กันยายน 2563