บริษัท ซันบีน พรีซีชั่น แมชีน(ไทย) จำกัด
ผลิตและจำหน่ายจักรเย็บผ้าส่งออก
78/18 หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
038-573141, 098-9507412
038-573142