บริษัทจ๊อบ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
บริการจัดหางาน
52/27 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
สำนักงานใหญ่ 0816125626 บางกะดี 0646695131
ตำแหน่งงานของ บริษัทจ๊อบ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ด่วน 26, 27 ม.ค. 64 นัดดูหน้างานพนักงานโหลดของชาย วุฒิ ป.6 ขึ้นไป (บางกะดี ปทุมธานี) 26 มกราคม 2564
     2. ด่วน 26,27,28 ม.ค.64 มีอบรมฝ่ายผลิต เริ่มงานทันที บ.โตชิบา บางกะดี ปทุมธานี) 26 มกราคม 2564
     3. ด่วนนัดดูหน้างาน 26,27,28 ม.ค.64 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ อายุ 19-41 ปี (บางกะดี ปทุมธานี) 26 มกราคม 2564
     4. ด่วนรับนักศึกษาฝีกงานชาย 30 อัตราตำแหน่งฝ่ายผลิต ประกอบเครื่องซักผ้า (บางกะดี ปทุมธานี) 26 มกราคม 2564
     5. ด่วน สัมภาษณ์ 25 ม.ค.64 พนักงานตรวจสอบคุณภาพชาย (QA,QC) 4 อัตรา วุฒิ ปวช ปวส /สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี 26 มกราคม 2564
     6. รับวุฒิ ป. 6 /วุฒิหาย เพศชาย พนักงานฝ่ายผลิต (บางกะดี ปทุมธานี) 26 มกราคม 2564