บริษัท เอเวอร์กรีนคอนเทนเนอร์เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด
บริการลานตู้สินค้าและบริหารท่าเรือ
33/4 หมู่ 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 (สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง สถานี 3)
02-7379888 ต่อ 218
027378700
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอเวอร์กรีนคอนเทนเนอร์เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ส่วนขนส่ง (ประจำสำนักงานลาดกระบัง) 24 กันยายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมตู้สินค้า (ประจำสำนักงานลาดกระบัง) 24 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่ส่วนคลังสินค้า (ประจำสำนักงานลาดกระบัง) 24 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (ประจำสำนักงานแหลมฉบัง) 24 กันยายน 2563
     5. พนักงานขับรถตู้ (ประจำสำนักงานแหลมฉบัง) 24 กันยายน 2563
     6. เจ้าหน้าที่ส่วนซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ (ประจำสำนักงานลาดกระบัง) 24 กันยายน 2563
     7. เจ้าหน้าที่ส่วนบัญชี (ประจำสำนักงานลาดกระบัง) 24 กันยายน 2563