บริษัท ตำหนักศิลป์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2537 นานนับ 20 ปี บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ และรับติดตั้งป้ายโฆษณาตั้งแต่เล็กไปหาป้ายขนาดใหญ่
18,20 ซอย โชคชัย 4 ซอย 8 ถนน โชคชัย 4
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
02-538-5433 ,088-624-9354
02-538-8520
ตำแหน่งงานของ บริษัท ตำหนักศิลป์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. รับส่งเอกสาร - ขับรถส่งงาน - ขับรถผู้บริหาร 24 กันยายน 2563
     2. คุมเครื่องพิมพ์ INDOOR, OUTDOOR, DICUT 24 กันยายน 2563
     3. พนักงานทั่วไป 24 กันยายน 2563
     4. Graphic Designer 24 กันยายน 2563
     5. เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานทั่วไป 24 กันยายน 2563
     6. SALES 24 กันยายน 2563