KTC
KTC คือสถาบันการเงินชั้นนำที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิตมามากกว่า 10 ปี และปัจจุบันกับสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม ซึ่งถือว่ามีความล้ำสมัยเป็นอย่างมากเพราะสามารถอนุมัติภายใน 2 ชม. ด้วยกลุ่มเป้าหมายที่ขยายฐานกว้างขึ้น
KTC พร้อมเปิดรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรายได้ไม่มีขีดจำกัด ดังนี้
1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
คุณรัตนาภรณ์ 083-097-4945
ตำแหน่งงานของ KTC 21 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (ชลบุรี) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     2. Executive Advisor 08 กุมภาพันธ์ 2566
     3. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (ปทุมธานี) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     4. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     5. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ชลบุรี) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     6. หัวหน้าทีมขาย (Team Leader) (กทม.) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     7. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (สมุทรปราการ) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     8. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ปทุมธานี) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     9. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (กรุงเทพมหานคร) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     10. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (ขอนแก่น) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     11. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ขอนแก่น) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     12. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (พิษณุโลก) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     13. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (นนทบุรี) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     14. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ชลบุรี) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     15. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (สมุทรปราการ) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     16. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ฉะเชิงเทรา) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     17. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (นครสวรรค์) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     18. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ลพบุรี) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     19. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (พิษณุโลก) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     20. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (นครสวรรค์) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     21. Executive Advisor (พนักงานประจำ) 08 กุมภาพันธ์ 2566