KTC
KTC คือสถาบันการเงินชั้นนำที่ธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิตมามากกว่า 10 ปี ด้วยกลุ่มเป้าหมายที่ขยายฐานกว้างขึ้น
KTC พร้อมเปิดรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรายได้ไม่มีขีดจำกัด ดังนี้
1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
คุณรัตนาภรณ์ 0830974945
ตำแหน่งงานของ KTC 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (นนทบุรี) 15 สิงหาคม 2563
     2. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (สมุทรปราการ) 15 สิงหาคม 2563
     3. Executive Advisor 15 สิงหาคม 2563
     4. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (สมุทรปราการ) 15 สิงหาคม 2563
     5. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ปทุมธานี) 15 สิงหาคม 2563
     6. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (พิษณุโลก) 15 สิงหาคม 2563
     7. หัวหน้าทีมขาย KTC(เปิดรับทั่วประเทศ) 15 สิงหาคม 2563
     8. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (กรุงเทพมหานคร) 15 สิงหาคม 2563
     9. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (นนทบุรี) 15 สิงหาคม 2563
     10. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 15 สิงหาคม 2563