ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด
งานสงเคราะห์คุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เหยื่อค้ามนุษย์ และเด็กถูกล่วงละเมิดทุกประเภท
เยื้องหมู่บ้านแสนสุขทาวน์ หมู่ 7 บ้านมาบยายเลีย ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
038-114157, 092-2324924
038-248937
ตำแหน่งงานของ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่นักจิตวิทยา 21 ตุลาคม 2563
     2. นักสังคมสงเคราะห์/ดูแลเด็ก 21 ตุลาคม 2563