บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
โรงงานผลิตยาแผนโบราณ
22/24 หมู่ที่ 2 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210 ( ใกล้วัดไร่ขิง )
0869695156
ตำแหน่งงานของ บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการจัดซื้อ 07 กุมภาพันธ์ 2566
     2. วิศวกรซ่อมบำรุง 07 กุมภาพันธ์ 2566
     3. ช่างซ่อมบำรุง 07 กุมภาพันธ์ 2566
     4. ช่างปรับฉีดและบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก 07 กุมภาพันธ์ 2566
     5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (อุตสาหกรรมอาหาร) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     6. ผู้ควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ (Retort Supervisor) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 07 กุมภาพันธ์ 2566
     8. หัวหน้าคลังสินค้า 07 กุมภาพันธ์ 2566
     9. รองผู้จัดการฝ่ายผลิต ( ด้านอาหาร ) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     10. รองผู้จัดการฝ่ายผลิต (อุตสาหกรรมฉีดพลาสติก) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     11. หัวหน้าฝ่ายผลิต 07 กุมภาพันธ์ 2566
     12. หัวหน้า QA (ชิ้นงานพลาสติก) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     13. รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกร (ด้านอาหาร) 07 กุมภาพันธ์ 2566