กรุงเทพแพทย์แผนบูรณาการ จำกัด
สหคลินิกเวชกรรมและการแพทย์แผนไทยประยุกต์

กรุงเทพแพทย์แผนบูรณาการสหคลินิก (Bangkok Integrative Medicine Clinic, BIM )เปิดให้บริการการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์แผนจีน ที่บูรณาการความรู้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มปวดกล้ามเนื้อเรื้อง ปวดศีรษะไมเกรน หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท รวมถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรังเช่น มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ด้วยวิธีการรักษาการกดจุดรักษา ฝังเข็ม ยาสมุนไพร และการออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟู
เลขที่ 2 อาคารเค.ซี.ซี ซอยศึกษาวิทยา (สีลมซอย9)
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-115-6619 , 097-181-7151
ตำแหน่งงานของ กรุงเทพแพทย์แผนบูรณาการ จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานธุรการบัญชี 24 มิถุนายน 2564