A.P.S. corporation
ประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ
บริษัท รับจัดส่งอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายทำสื่อวิดีโอ และ ระบบออนไลน์ที่ทันสมัยเหมาะสำหรับ กลุ่มลูกค้าที่ทำสื่อโฆษณาและคลิปวิดีโอเพื่อความสะดวกและการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
ซอย ลาดพร้าว 83 แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
096-824-7654
-
ตำแหน่งงานของ A.P.S. corporation 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ฝ่ายต้อนรับ 22 กันยายน 2563
     2. ฝ่าย แอดมินดูแลเพจเฟสบุ๊ค (Admin Facebook) 22 กันยายน 2563
     3. PR ประชาสัมพันธ์ (ด่วนมาก) 22 กันยายน 2563
     4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาด 22 กันยายน 2563
     5. เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประสานงานขาย 22 กันยายน 2563
     6. ประสานงาน/ลูกค้าสัมพันธ์ ด่วน 22 กันยายน 2563
     7. ประสานงานออนไลน์ ด่วน 22 กันยายน 2563
     8. โอเปอร์เรเตอร์ 22 กันยายน 2563
     9. ฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาด 22 กันยายน 2563