บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประกันชีวิต
123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
02 -201-4388 ต่อ 39413 / 097 - 2412836 ( เอมิกา )
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Supervisor Telesales PA เริ่มงานทันที 17 มกราคม 2564
     2. Call Center 17 มกราคม 2564
     3. เจ้าหน้าที่ตามเบี้ย 17 มกราคม 2564
     4. QC เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียง Telesales **ทำงานอาคารภคินท์ ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก** 17 มกราคม 2564
     5. Supervisor Telesale **ทำงานอาคารภคินท์ ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก** 17 มกราคม 2564