บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประกันชีวิต
123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
02 -201-4388 ต่อ 39413 / 097 - 2412836 ( เอมิกา )
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Supervisor Telesale **ทำงานอาคารภคินท์ ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก** 24 กันยายน 2563
     2. Telesales (เจ้าหน้าที่ขายประกันทางโทรศัพท์) เริ่มงาน 28 ก.ย.63 24 กันยายน 2563
     3. Call Center 24 กันยายน 2563
     4. QC เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียง Telesales **ทำงานอาคารภคินท์ ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก** 24 กันยายน 2563
     5. เจ้าหน้าที่ตามเบี้ย 24 กันยายน 2563