บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประกันชีวิต
123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
02 -201-4388 ต่อ 39413 / 097 - 2412836 ( เอมิกา )
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Telesales (เจ้าหน้าที่ขายประกันทางโทรศัพท์) เริ่มงาน 06 กุมภาพันธ์ 66 ** รับสมัครด่วน 07 กุมภาพันธ์ 2566
     2. Call center 07 กุมภาพันธ์ 2566
     3. Project Leader Telesales 07 กุมภาพันธ์ 2566
     4. Supervisor Telesale 07 กุมภาพันธ์ 2566
     5. QC เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียง Telesales **ทำงานอาคารภคินท์ ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก** 07 กุมภาพันธ์ 2566