บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด
- ผัก ผลไม้สดเมืองหนาว และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
เลขที่ 60/12 หมู่ที่4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
087-207-7728
02-070-3877
ตำแหน่งงานของ บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถ 24 กันยายน 2563
     2. พนักงานคีย์ข้อมูล 24 กันยายน 2563
     3. พนักงานส่งสินค้า 24 กันยายน 2563
     4. เสมียน 24 กันยายน 2563
     5. ธุรการฝ่ายขาย 24 กันยายน 2563
     6. หัวหน้าฝ่ายผลิต 24 กันยายน 2563