บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด
- ผัก ผลไม้สดเมืองหนาว และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
เลขที่ 60/12 หมู่ที่4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
087-207-7728
02-070-3877
ตำแหน่งงานของ บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถส่งสินค้า 08 กุมภาพันธ์ 2566
     2. ธุรการบัญชี 08 กุมภาพันธ์ 2566
     3. พนักงานบัญชี 08 กุมภาพันธ์ 2566
     4. พนักงานคีย์ข้อมูล 08 กุมภาพันธ์ 2566
     5. ธุรการจัดซื้อ 08 กุมภาพันธ์ 2566
     6. QMR, QA / GHP, HaCCP Officer 08 กุมภาพันธ์ 2566
     7. พนักงานส่งสินค้า 08 กุมภาพันธ์ 2566
     8. เสมียน / ธุรการ 08 กุมภาพันธ์ 2566
     9. ธุรการฝ่ายขาย 08 กุมภาพันธ์ 2566
     10. หัวหน้าฝ่ายผลิต / Leader / Supervisor 08 กุมภาพันธ์ 2566