มายมันนี่
การเงิน
8/6 หมูที่ 9 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
083-097-4869
ตำแหน่งงานของ มายมันนี่ 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้แนะนำอิสระ บัตรเครดิต 24 มิถุนายน 2564
     2. หัวหน้าทีมขายบัตรเครดิต 24 มิถุนายน 2564
     3. Telesales รับด่วนมาก !!! 24 มิถุนายน 2564
     4. เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์ อืสระ 24 มิถุนายน 2564
     5. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ 24 มิถุนายน 2564
     6. ผู้แนะนำอิสระบัตรเครดิต 24 มิถุนายน 2564
     7. หัวหน้าทีมขายอิสระ ( จ.สุราษฎร์ธานี ) 24 มิถุนายน 2564