มายมันนี่
การเงิน
8/6 ม.9 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
083-0974869
ตำแหน่งงานของ มายมันนี่ 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าทีมขายบัตรเครดิต 16 สิงหาคม 2563
     2. Telesales รับด่วนมาก !!! 16 สิงหาคม 2563
     3. เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์ อืสระ 16 สิงหาคม 2563
     4. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ 16 สิงหาคม 2563
     5. ผู้แนะนำอิสระบัตรเครดิต 16 สิงหาคม 2563
     6. หัวหน้าทีมขายอิสระ ( จ.สุราษฎร์ธานี ) 16 สิงหาคม 2563