บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด
เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการขายแพกเกจทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย ดำเนินกิจการมานานกว่า 5 ปี ภายใต้ Concept ที่ว่า "จ้างคนไปเที่ยว ที่เดียวในโลก"
33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ A ชั้น 34 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-0161999 ต่อ 801,260,803, 093-583-3260
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด 25 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การเงิน 16 สิงหาคม 2563
     2. เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลข้อมูลโรงแรม 16 สิงหาคม 2563
     3. สถาปนิกออกแบบ 16 สิงหาคม 2563
     4. Project Site 16 สิงหาคม 2563
     5. Online Marketing 16 สิงหาคม 2563
     6. เจ้าหน้าที่รับประกันภัยอื่น 16 สิงหาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (จีน/อังกฤษ) 16 สิงหาคม 2563
     8. เจ้าหน้าที่การตลาดออฟไลน์/บัตรเครดิต 16 สิงหาคม 2563
     9. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) 16 สิงหาคม 2563
     10. Drawing 16 สิงหาคม 2563
     11. Ticketing&Reservation (สำรองตั๋วโดยสารและรับจองห้องพัก) 16 สิงหาคม 2563
     12. เจ้าหน้าที่ตัดต่อวิดิโอ 16 สิงหาคม 2563
     13. เจ้าหน้าที่บัญชี 16 สิงหาคม 2563
     14. เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนอัตราเงิน (ประจำเคาเตอร์) 16 สิงหาคม 2563
     15. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales) *รับสมัครด่วนนนนนนนนนนน* 16 สิงหาคม 2563
     16. เลขานุการ 16 สิงหาคม 2563
     17. เลขานุการประสานงานต่างประเทศ (จีน อังกฤษ และภาษาอื่นๆ) 16 สิงหาคม 2563
     18. เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิก -ด่วน- 16 สิงหาคม 2563
     19. เจ้าหน้าที่ IT Support 16 สิงหาคม 2563
     20. Call Center 16 สิงหาคม 2563
     21. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 16 สิงหาคม 2563
     22. ผู้บริหาร 16 สิงหาคม 2563
     23. แม่บ้าน 16 สิงหาคม 2563
     24. เจ้าหน้าที่ไอที/Online 16 สิงหาคม 2563
     25. โปรแกรมเมอร์ 16 สิงหาคม 2563