บริษัท ภูมิวัฒนา จำกัด
ผลิต จำหน่ายปลีก-ส่ง และส่งออก อะไหล่ชิ้นงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานประตู บานหน้าต่าง
77/91 หมู่ 7 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
02-4414695, 063-8794456
02-4414698
ตำแหน่งงานของ บริษัท ภูมิวัฒนา จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย 16 สิงหาคม 2563
     2. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 16 สิงหาคม 2563
     3. ผู้จัดการโรงงาน 16 สิงหาคม 2563
     4. พนักงาน QC 16 สิงหาคม 2563
     5. ช่างฉีดอลูมิเนียม 16 สิงหาคม 2563
     6. คนขับรถส่งของ 16 สิงหาคม 2563
     7. เด็กติดรถส่งของ 16 สิงหาคม 2563
     8. ช่าง CNC เปิดแม่พิมพ์ 16 สิงหาคม 2563
     9. พนักงานรายวัน 16 สิงหาคม 2563
     10. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป 16 สิงหาคม 2563
     11. ช่างซ่อมแม่พิมพ์ 16 สิงหาคม 2563
     12. ช่างพ่นสีฝุ่น 16 สิงหาคม 2563