บริษัท ภูมิวัฒนา จำกัด
ผลิต จำหน่ายปลีก-ส่ง และส่งออก อะไหล่ชิ้นงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานประตู บานหน้าต่าง
77/91 หมู่ 7 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
02-4414695, 063-8794456
02-4414698
ตำแหน่งงานของ บริษัท ภูมิวัฒนา จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย 11 พฤษภาคม 2564