ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซี เทคโนโลยี
เราบริการงานออกแบบและก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้น้ำประปาตามมาตรฐานการผลิตน้ำประปา งานการออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ รวมไปถึงการการออกแบบและก่อสร้างระบบผลิต Bio Gas เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงานทดแทนจากน้ำเสีย และงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลต่างๆ
เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 10 (ซอย สามัคคี 63) หมู่บ้านประชาชื่นซอย 9 ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
02-9800686
02-9801505
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซี เทคโนโลยี 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้ช่วยช่าง 22 กันยายน 2563
     2. ช่างเชื่อม 22 กันยายน 2563
     3. พนักงานเขียนแบบ 22 กันยายน 2563