บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด
ผลิต, ปรับปรุงพันธุ์ และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช ส่งออกและภายในประเทศ
Bayer successfully completed the acquisition of Monsanto in June 2018, bringing together Monsanto’s leadership in seeds and plant traits with Bayer’s leadership in chemical and biological crop protection. By joining forces, we will create even more extensive career opportunities for talent around the world. We’re a global team working to shape agriculture through breakthrough innovation that will benefit farmers, consumers, and our planet.While we are now Bayer, we will continue to hire using separate career sites until we can integrate our career platforms. We invite candidates to explore career opportunities available at the combined company by visiting advancingtogether.com/careers.
130/1 ชั้น 3 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
094-2561295
ตำแหน่งงานของ บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Research Testing Assistant (ผู้ช่วยนักวิจัยในแปลงทดลอง) 16 สิงหาคม 2563
     2. Seedling Nursery Technician (yearly contractor) 16 สิงหาคม 2563
     3. Field Quality Technicain 16 สิงหาคม 2563
     4. พนักงานบรรจุภัณฑ์ (สัญญาจ้าง ก.ค.-ก.ย. 2563) 16 สิงหาคม 2563
     5. พนักงานคลุกสารเมล็ด (สัญญา ก.ค.-ก.ย.2563) 16 สิงหาคม 2563
     6. Research Technicain (Seed preparation pipeline) 16 สิงหาคม 2563
     7. พนักงานขับรถยก จังหวัดขอนแก่น 16 สิงหาคม 2563
     8. Field Production Data Technician 16 สิงหาคม 2563