บริษัท โกลเด็น อีเกิล รีเทล กรุ๊ป จำกัด
ส่งออกสินค้า สำเร็จรูป อาหารกระป๋อง สินค้าเกษตร นำเข้าสินค้า ซื้อมาขายไป
65 หมู่ 4 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
02-9963700-10
02-9963677