บริษัท เนเชอรัลยูนิต จำกัด
ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ทั้งภายในและต่างประเทศ
27/12 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
0911921008
ตำแหน่งงานของ บริษัท เนเชอรัลยูนิต จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานฝ่ายผลิต 16 สิงหาคม 2563
     2. เจ้าหน้าที่ขับรถส่งสินค้า ( กทม.และ ต่างจังหวัด ) 16 สิงหาคม 2563
     3. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/ถอดแบบ 16 สิงหาคม 2563
     4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 16 สิงหาคม 2563
     5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ 16 สิงหาคม 2563