บริษัท เจริญสิน ลอนดรี้ แอนด์ ดราย คลีนนิ่ง จำกัด
บริการซัก-รีด
30/14 หมู่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
02-1016422
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท เจริญสิน ลอนดรี้ แอนด์ ดราย คลีนนิ่ง จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างซ่อมบำรุง 11 พฤษภาคม 2564
     2. พนักงานขับรถ 11 พฤษภาคม 2564
     3. พนักงานผลิต 11 พฤษภาคม 2564