บริษัท บิซ วัน โซลูชั่นส์ จำกัด
เป็นธุรกิจที่ให้บริการทางด้านงานบัญชี เช่น รับทำบัญชี ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านบัญชีและภาษี วางระบบบัญชีรวมทั้งจำหน่ายโปรแกรมบัญชี โดยเจาะกลุ่มลูกค้าธุรกิจชาวต่างชาติและธุรกิจคนไทยรุ่นใหม่ ที่เน้นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในงานบัญชีและช่วยให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สะดวกสบายและทันสมัย
90/1237 หมู่ 5 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
02-1490031-3
02-1490034
ตำแหน่งงานของ บริษัท บิซ วัน โซลูชั่นส์ จำกัด 0 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้